Parteneri

Care este cel mai durabil acoperis ?
 
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval
Acasa

Bine ati venit !

Firma noastra este specializata în construc?ia de case din caramida sau lemn, renovari de case si apartamente, renovari acoperisuri, mansardari, sarpante lemn, precum si in lucrari de amenajari interioare, termoizolatii, instalatii electrice, instalatii termice si sanitare.

Suntem o  firm? de construc?ii cu experien??, formata dintr-o echipa de profesionisti. Dispunem de  competen?a si echipamente pentru toate tipurile de constructii, indiferent de dimensiune ?i complexitate, facand ca proiectul ?i visele dvs sa devina realitate.

Va oferim consultanta de specialitate pentru a va sprijini in luarea celor mai bune decizii.

Pân? la finalizarea proiectului, exista o supervizare a unui inginer constructor în toate fazele determinante.

Pentru fiecare proiect  folosim materiale de calitate ?i acordam garan?ie pentru serviciile prestate.

 

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire:
 
 • cerere tip completata;
 • certificatul de urbanism pentru imobilul in cauza (copie);
 • dovada titlului solicitantului asupra terenului;

Proiectul pentru autorizatia de construire (PAC), in doua exemplare , intocmit de un proiectant autorizat care contine:

 • piese scrise - memoriu tehnic pentru fiecare specialitate;
 • piese desenate :
 • plan de incadrare in zona;
 • planul de situatie al imobilelor;
 • plan fundatii;
 • sectiuni (transversala si orizontala);
 • planul invelitorii;
 • toate fatadele;
 • alte piese scrise si desenate solicitate prin certificatul de urbanism.
 • avizele, acordurile, punctele de vedere, studiile si verificatorii pentru exigentele solicitate prin Certificatul de urbanism;
 • dovada achitarii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire (chitanta sau ordin de plata).

Taxa se poate achita la Trezorerie sau cu numerar la casieria consiliului.

 

Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari:

 

 • reparatii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimb? forma acestora si materialele din care sunt executate;
 • reparatii si înlocuiri de tâmpl?rie interioar? si exterioar?, dac? se p?streaz? forma, dimensiunile golurilor si tâmpl?riei, inclusiv în situatia în care se schimb? materialele din care sunt realizate respectivele lucr?ri, cu exceptia cl?dirilor declarate monumente istorice, în conditiile legii;
 • reparatii si înlocuiri de sobe de înc?lzit;
 • zugr?veli si vopsitorii interioare;
 • zugr?veli si vopsitorii exterioare, dac? nu se modific? elementele de fatad? si culorile cl?dirilor;
 • reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, în limitele propriet?tii, montarea sistemelor locale de înc?lzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilit?ti;
 • reparatii si înlocuiri la pardoseli;
 • lucr?ri de reparatii, înlocuiri ori reabilit?ri f?r? modificarea calit?tii si formei arhitecturale a elementelor de fatad?, dac? aceste lucr?ri NU se execut? la constructiile reprezentând monumente istorice, inclusiv
  la anexele acestora, identificate în acelasi imobil – teren si/sau constructii, la constructii amplasate în zone de protectie a monumentelor si în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitectural? sau istoric? deosebit?, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, astfel :
  • finisaje interioare si exterioare – tencuieli, placaje;
  • trotuare, ziduri de sprijin ori sc?ri de acces;
  • lucr?ri de reabilitare energetic? a anvelopei si/sau a acoperisului – dac? nu se schimb? sistemul constructiv al acestuia, respectiv teras?/sarpant? – la cl?diri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protectie a monumentelor si/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;
 • lucr?ri de întretinere la c?ile de comunicatie si la instalatiile aferente;
 • lucr?ri de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelasi imobil – teren si/sau constructii, la constructii amplasate în zone de protectie a monumentelor si în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitectural? sau istoric? deosebit?, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autorit?tii administratiei publice judetene sau locale, dup? caz;
 • lucr?ri de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de important? normal? sau redus?, situate în afara zonelor de protectie instituite pentru z?c?minte acvifere;
 • lucr?ri de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului;
 • lucr?ri de compartimentare provizorie nestructural?.