Parteneri

Care este cel mai durabil acoperis ?
 
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval
Acasa

Bine ati venit !

Firma noastra este specializata în construcţia de case din caramida sau lemn, renovari de case si apartamente, renovari acoperisuri, mansardari, sarpante lemn, precum si in lucrari de amenajari interioare, termoizolatii, instalatii electrice, instalatii termice si sanitare.

Suntem o  firmă de construcţii cu experienţă, formata dintr-o echipa de profesionisti. Dispunem de  competenţa si echipamente pentru toate tipurile de constructii, indiferent de dimensiune şi complexitate, facand ca proiectul şi visele dvs sa devina realitate.

Va oferim consultanta de specialitate pentru a va sprijini in luarea celor mai bune decizii.

Până la finalizarea proiectului, exista o supervizare a unui inginer constructor în toate fazele determinante.

Pentru fiecare proiect  folosim materiale de calitate şi acordam garanţie pentru serviciile prestate.

 

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire:
 
 • cerere tip completata;
 • certificatul de urbanism pentru imobilul in cauza (copie);
 • dovada titlului solicitantului asupra terenului;

Proiectul pentru autorizatia de construire (PAC), in doua exemplare , intocmit de un proiectant autorizat care contine:

 • piese scrise - memoriu tehnic pentru fiecare specialitate;
 • piese desenate :
 • plan de incadrare in zona;
 • planul de situatie al imobilelor;
 • plan fundatii;
 • sectiuni (transversala si orizontala);
 • planul invelitorii;
 • toate fatadele;
 • alte piese scrise si desenate solicitate prin certificatul de urbanism.
 • avizele, acordurile, punctele de vedere, studiile si verificatorii pentru exigentele solicitate prin Certificatul de urbanism;
 • dovada achitarii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire (chitanta sau ordin de plata).

Taxa se poate achita la Trezorerie sau cu numerar la casieria consiliului.

 

Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari:

 

 • reparatii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora si materialele din care sunt executate;
 • reparatii si înlocuiri de tâmplărie interioară si exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor si tâmplăriei, inclusiv în situatia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu exceptia clădirilor declarate monumente istorice, în conditiile legii;
 • reparatii si înlocuiri de sobe de încălzit;
 • zugrăveli si vopsitorii interioare;
 • zugrăveli si vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fatadă si culorile clădirilor;
 • reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, în limitele proprietătii, montarea sistemelor locale de încălzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilităti;
 • reparatii si înlocuiri la pardoseli;
 • lucrări de reparatii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calitătii si formei arhitecturale a elementelor de fatadă, dacă aceste lucrări NU se execută la constructiile reprezentând monumente istorice, inclusiv
  la anexele acestora, identificate în acelasi imobil – teren si/sau constructii, la constructii amplasate în zone de protectie a monumentelor si în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, astfel :
  • finisaje interioare si exterioare – tencuieli, placaje;
  • trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;
  • lucrări de reabilitare energetică a anvelopei si/sau a acoperisului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/sarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protectie a monumentelor si/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;
 • lucrări de întretinere la căile de comunicatie si la instalatiile aferente;
 • lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelasi imobil – teren si/sau constructii, la constructii amplasate în zone de protectie a monumentelor si în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritătii administratiei publice judetene sau locale, după caz;
 • lucrări de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importantă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protectie instituite pentru zăcăminte acvifere;
 • lucrări de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului;
 • lucrări de compartimentare provizorie nestructurală.